25 augustus 2015

WERK& Ulrum

Door Tim Willems-Kruize van Libau is in samenwerking met Petra de Braal met medewerking van Rijksuniversiteit Groningen, Hanze Hogeschool en bureau Dearhunter een subsidieaanvraag ingediend bij het Stimuleringsfonds voor WERK& Ulrum.

WERK& Ulrum is vernieuwend. De bewoners denken, met een cross sectoraal team professionals, na over de aanpak van toekomstige leegstand. Dit is nodig omdat prognoses laten zien dat er een overschot aan woningen zal ontstaan. De bewoners bepalen welke panden en plekken zij door willen geven aan toekomstige generaties. Hierbij spelen de verhalen van de bewoners achter de panden en plekken een centrale rol. Rekening houdend met de geconstateerde kwaliteiten worden de mogelijkheden verkend om door hergebruik, ruilverkaveling en sloop met herinrichting van de vrijkomende ruimte de woonkwaliteit te versterken. Ondanks dat nu nog niet duidelijk is welke panden wanneer leeg komen te staan, geven de uitkomsten van WERK& Ulrum de bewoners perspectief én een vernieuwende planvorm in handen waarmee flexibel ingespeeld kan worden op toekomstige leegstand.

De provincie Groningen en de gemeente De Marne hebben zich al enthousiast getoond over WERK& Ulrum. Medio september wordt duidelijk of het Stimuleringsfonds middelen beschikbaar stelt voor het project.