11 juni 2015

Werkatelier Erfgoednota Winsum

Op 21 mei jongstleden heeft Libau een atelier georganiseerd in ‘het gebouwtje’ in Tinallinge met de Erfgoedcommissie Winsum en de medewerker cultureel erfgoed van de gemeente Winsum om met elkaar te werken aan een cultuurhistorische beschrijving in woord en beeld van de gemeente.

In het ochtenddeel zijn de cultuurhistorische waarden die herkenbaar en afleesbaar zijn in het landschap opgetekend in een cultuurhistorische waardenkaart. Deze kaart draagt bij aan de bewustwording van cultuurhistorie en maakt de waarden in één beeld inzichtelijk zodat hierop bij het formuleren van beleid en het uitvoeren van plannen op ingespeeld kan worden.

Na de lunch en een aansluitende wandeling over de ossengang en het kerkepad van Tinallinge is vervolgens een aanzet vervaardigd voor het bij de Erfgoednota behorende activiteitenprogramma. In dit programma zijn de voor de Erfgoedcommissie belangrijkste activiteiten, doelen, trekkers en partners en een globale planning benoemd in de periode 2015-2020.

Wilt u meer weten over de Erfgoednota en de bijbehorende cultuurhistorische waardenkaart? Dan kunt u contact opnemen met Herman Waterbolk of Tim Willems-Kruize (atelierleider Team Ruimtelijke Kwaliteit) via info@libau.nl of bel 050-3126545.

 

Foto Johan Steen

Foto: Johan Steen