3 februari 2017

Werkboek d’Olle Kern!

Samen met een enthousiaste groep Ulrumers is het ‘Werkboek d’ Olle kern’ gemaakt om de historische kern nog aantrekkelijker te maken om in te wonen en recreëren. Het werkboek bestaat uit tips voor pandeigenaren om hun pand op te knappen en uit handvatten om d’ Olle kern als geheel mooi en leefbaar te houden.

De onderwerpen in het werkboek zijn bepaald en uitgewerkt door de dorpsbewoners en professionals van Stichting Libau en Specht architectuur en stedenbouw. Bij de uitwerking vormde de eerder met het dorp in kaart gebrachte dorpsidentiteit een belangrijk vertrekpunt (zie typisch Ulrum! dorpsidentiteit aan de hand van verhalen).

Een aantal van de tips uit het werkboek zijn gekoppeld aan een subsidieregeling voor d’ Olle kern. Deze regeling wordt volledig uitgevoerd door dorpsbewoners: het bestuur van stichting Ulrum 2034 aangevuld met twee bewoners die betrokken zijn geweest bij het maken van het werkboek.

We zijn enthousiast over het eindresultaat en meer dan blij dat het project nu volledig wordt overgenomen door het dorp. In maart organiseren we samen nog een inloopavond voor alle bewoners van de historische kern. Vanaf dat moment kunnen de Ulrumers in d’ Olle kern echt aan de slag!

 

Werkboek Ulrum 201702