22 juni 2020

Werkboek Ruimte is uit!

In opdracht van het Projectbureau RES Groningen hebben medewerkers van H+N+S Landschapsarchitecten en Stichting Libau het werkboek Ruimte opgesteld. Het werkboek geeft een overzicht van de onderzoeksresultaten, inzichten, mogelijke principes en handreikingen voor de ruimtelijke vertaling van de energietransitie. Het is bedoeld als bundeling van de resultaten van het werk dat met de werkgroep Ruimte is verricht en om het te gebruiken wanneer het in het vervolgproces van pas komt. Het werkboek laat zien dat de energietransitie in Groningen in ruimtelijk opzicht een geheel eigen invulling kan krijgen, waarbij de kwaliteiten van het gebied en de kansen voor de samenleving ten volle kunnen worden benut. Wij adviseren de projectorganisatie om richting het RES 1.0 de ruimte te nemen om de ontwikkelde principes en handreikingen verder te testen en verdiepen aan de hand van concrete pilots op de verschillende schaalniveaus van het erf, dorp en landschap. Wilt u het werkboek in schermresolutie downloaden? Klik hier! Bent u geïnteresseerd in de aanpak of heeft u vragen over het werkboek, dan kunt u zich wenden tot onze landschapsarchitect Arnoud Garrelts via garrelts@libau.nl.