25 juni 2020

Werkgroep karakteristieke panden Winschoten

Donderdag 18 juni vond een werkgroepbijeenkomst plaats voor de selectie van karakteristieke gebouwen in Winschoten. De gemeente Oldambt is trots op haar erfgoed en wil waardevolle gebouwen beter beschermen door het aanwijzen van karakteristieke panden. Momenteel is de gemeente bezig met het herzien van de bestemmingsplannen voor Winschoten centrum, Winschoten bedrijventerrein en Blauwestad. Voor deze gebieden heeft Libau een inventarisatie van karakteristieke gebouwen uitgevoerd.

In het centrum staan veel gebouwen waaraan de rijke historie van Winschoten als hoofdplaats van het Oldambt afleesbaar is. Het gaat bijvoorbeeld om pakhuizen, winkels, kantoorgebouwen en scholen. Ook zijn er verschillende gebieden met bijzondere woningbouw. In de stationsbuurt zijn bijvoorbeeld aan het einde van de 19de eeuw veel voorname villa’s gebouwd. Maar ook seriematige en sociale woningbouw zijn van belang voor Winschoten. Rond 1920 werden bijvoorbeeld op meerdere plekken aan de rand van het centrum in opdracht van de gemeente woningen gebouwd. Zo zijn aan de Oranjestraat, Hoogstraat, Noorderstraat en Boschsingel woningen van een vergelijkbaar type gebouwd naar ontwerp van de gemeentearchitect Bolhuis.

De voorselectie van circa 250 mogelijk karakteristieke gebouwen is op 18 juni in de raadszaal in Winschoten besproken met een werkgroep van tien lokale deskundigen en belangstellenden. Zij hebben veel waardevolle kennis aangedragen over de sociale geschiedenis, onder andere over de plekken en panden die voor de herinnering aan de grote Joodse gemeenschap van belang zijn. Deze informatie zal worden verwerkt in de beschrijvingen van de gebouwen. Vervolgens zal de gemeente alle eigenaren informeren en de adressen als karakteristiek vastleggen in een bestemmingsplan.

 

Woningen aan de Boschsingel, circa 1920. Bron: Beeldbank Groningen