16 maart 2018

Werkgroepen karakteristieke objecten gemeente Delfzijl

Op 15 maart vond in Losdorp de derde werkgroep plaats voor de inventarisatie van karakteristieke bebouwing in de gemeente Delfzijl. Doel is samen met inwoners een lijst op te stellen van gebouwen die worden beschermd tegen sloop.

Libau heeft in opdracht van de gemeente een voorselectie gemaakt van karakteristieke gebouwen. In drie werkgroepen hebben inwoners van het gebied hierop hun reactie en aanvullingen kunnen geven. In de werkgroepen zaten inwoners uit het gebied, leden van dorpsbelangen, historische verenigingen en Stichting Cultureel Erfgoed gemeente Delfzijl.

Voor de werkgroepen was grote belangstelling en tijdens de drie avonden is veel cultuurhistorische informatie aangedragen die vaak niet in geschreven bronnen te vinden is. Ook zijn er aanvullingen gegeven van panden en gebieden die de leden van de werkgroepen belangrijk vinden voor de identiteit van de dorpen.

De gemeente en Libau zijn blij met de lokale betrokkenheid en de waardevolle informatie. Momenteel worden alle reacties verzameld en bekeken. Er volgt nog een terugkoppeling van de conceptlijst met de werkgroepen. De conceptlijst wordt vervolgens vastgesteld door de gemeente waarna de eigenaren en bewoners van de karakteristieke gebouwen om reactie worden gevraagd. In een latere fase zal de lijst met karakteristieke objecten worden vastgelegd in een bestemmingsplan.

Spijk, 't Loug 13 en 14, 't Wapen van Spijk 1846 en sarrieshut a karstkarel2008