3 april 2024

Werkschrift ‘De kwalitatieve aanpak van de woningbouwopgave’ gepresenteerd

Op 26 maart jongstleden heeft Dorien Fröling in Het Paleis in Groningen het werkschrift over ‘de kwalitatieve aanpak van de woningbouwopgave’ overhandigd aan Susan Top.

Het werkschrift is opgesteld door het Steunpunt Ruimtelijke Kwaliteit (STERK) en is mogelijk gemaakt door de provincie Groningen en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het steunpunt heeft op verzoek van de Ruimtemakers in de provincie Groningen onderzoek gedaan naar de kwalitatieve aanpak van de woningbouwopgave.

In dit werkschrift komen vijf onderwerpen aanbod: water en bodem sturend (in samenwerking met LAOS landschapsarchitecten), identiteit, anders wonen, fabrieksmatig bouwen en kwaliteitsafspraken. Ieder onderwerp sluit af met handige tips en aanbevelingen. Het werkschrift is een uitnodiging om samen te werken aan woningen en woonomgevingen die we willen en waarin het fijn en gezond leven is. Nu en in de toekomst. Onder leiding van Pieter Bregman gingen de deelnemers met de opstellers van het werkschrift maar óók onze speciale sprekers Frits Palmboom en Peter Kuenzli in gesprek.

Frits Palmboom en Peter Kuenzli gaven in hun inspirerende presentaties (je kon een speld horen vallen) de deelnemers diverse handelingsperspectieven mee. Frits Palmboom heeft onder andere laten zien hoe identiteit door bewoners in samenwerking met ontwerpers gevisualiseerd en vertaald kan worden in ontwerpprincipes. Ook heeft Palmboom stil gestaan bij de do’s en don‘ts voor fabrieksmatige woningbouw. Peter Kuenzli heeft op zijn beurt de condities en voorwaarden geschetst die nodig zijn om werk te kunnen maken van de kwalitatieve aanpak van de woningbouwopgave. Peter Kuenzli ziet hierbij een zeer belangrijke rol weggelegd voor bewoners en bewonersgroepen als opdrachtgever naast ‘overheid’ en ‘de markt’.

Wilt u een gedrukt exemplaar ontvangen van het werkschrift? Neem dan contact op met steunpunt@libau.nl en geef uw adresgegevens door. We sturen u, zo lang de voorraad strekt, een fysiek exemplaar toe. Een PDF van de publicatie is ook te downloaden via deze link.