26 april 2019

Werksessie gebiedswaarden adviesraad Tynaarlo

Dinsdagavond 23 april heeft Team Ruimtelijke Kwaliteit een werksessie met de adviesraad van de gemeente Tynaarlo over gebiedswaarden begeleid. De adviesraad, met vertegenwoordigers van de kleine dorpen en maatschappelijke organisaties, adviseert de gemeente over het platteland en de leefbaarheid in kleine kernen.

Aanleiding voor de werksessie vormen de grote ruimtelijke transities die opgaven met betrekking tot energiehuishouding, klimaatadaptatie en bevolkingsontwikkelingen voor het gebied met zich mee zullen brengen. Het zoeken naar antwoorden op deze opgaven begint overal met het in beeld brengen van de waarden van het gebied. Ook de omgevingswet verlangt van gemeenten dat zij de gebiedskarakteristieken goed in beeld brengen.

Met de aanwezigen gebiedsdeskundigen is het gesprek gevoerd over wat gebiedswaarden zijn en een begin gemaakt met het inventariseren van de gemeenschappelijk gedeelde gebiedskarakteristieken. Aan de hand van een fictieve opgave voor grootschalige energieopwekking met zonnevelden is vervolgens gekeken waar deze opgave zou kunnen landen, onder welke voorwaarden en wat voor consequenties dit voor de karakteristieken met zich mee zou brengen.

De werksessie is afgesloten met een aantal aanbevelingen voor een goede betrokkenheid van de adviesraad bij het in beeld brengen van karakteristieken en het bepalen van de koers voor het gebied en de uitwerking daarvan in omgevingsbeleid.