5 februari 2018

Workshop Centrumhalte Norg

Dinsdag 30 januari vond, onder begeleiding van het Team Ruimtelijke Kwaliteit van Libau, de workshop centrumhalte Norg plaats. De workshop stond in het teken van de als centrumhalte aangewezen cultuurhistorisch waardevolle locatie Brink Westeind.

Hiervoor is met een brede vertegenwoordiging van de gemeente en belanghebbenden uit het dorp, zoals de Boermarke Westeind, de ondernemersvereniging en dorpsbelangen een schouw uitgevoerd. In het aansluitende gesprek hebben we gezamenlijk de kwaliteiten en knelpunten van de betreffende locatie bepaald.

Naar aanleiding van de schouw en het aansluitende gesprek zijn de ruimtelijke uitgangspunten voor de centrumhalte concreter bepaald. De deelnemers van de workshop hebben Libau gevraagd modellen op te zetten zodat hieruit een voorkeursmodel kan worden gekozen dat als onderlegger voor een inrichtingsplan voor de centrumhalte kan worden gehanteerd.

 

centrumhalte Norg

foto: Libau