18 juli 2017

Workshop gebiedskwaliteiten t.b.v. ruimtelijk beleid zonneterreinen gemeente Leek en Zuidhorn

Op donderdag 6 juli vond de eerste workshop plaats in het kader van het ruimtelijk onderzoek naar de geschiktheid van het grondgebied van de gemeenten Leek en Zuidhorn voor zonneterreinen. De workshop stond in het teken van het gezamenlijk benoemen en vaststellen van de gebiedskwaliteiten. Wij hebben hiervoor een kaart gemaakt en deze aan de ambtelijke werkgroep met vertegenwoordigers van beide gemeenten en de provincie gepresenteerd en toegelicht aan de hand van een fotoverslag van de veldverkenning. Op hoofdlijnen is het gebied te onderscheiden in een aantal heldere hoofdlandschapstypen te weten het veenkoniale landschap, het wegdorpenlandschap en het wierden en dijkenlandschap. Na de onderscheidende karakteristieken van deze landschapstypen uitvoerig besproken te hebben zijn er gezamenlijk 7 kernen aangewezen die als cases in de vervolgstap nader zullen worden onderzocht voor wat betreft de geschiktheid voor zonneterreinen. In oktober komt de werkgroep opnieuw bijeen om de resultaten van dit onderzoek te bespreken. Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Arnoud Garrelts

 

zonnevelden LEK_ZHN_Azonnevelden LEK_ZHN_Bzonnevelden LEK_ZHN_C

Afbeeldingen: Libau