29 april 2015

Workshop tijdens Krimpcafé

Op 23 april heeft Libau middels een workshop bijgedragen aan het krimpcafe in Burgum. Het krimpcafé werd georganiseerd vanuit het Kennisnetwerk Krimp Noord Nederland (KKNN). De goed bezochte workshop was uitgedacht en uitgevoerd samen met Angelique van Wingerden, projectleider KKNN (RUG en Hanzehogeschool); Enno Zuidema, zelfstandig stedenbouwkundige (Bureau Zuidema) en Sabine Meier, lector Krimp en Leefomgeving (kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool).

Onderdeel van de workshop was het groepsgewijs benoemen van de ruimtelijke kwaliteiten van diverse typen krimpende plaatsen (hoe doe je dat, welke legenda-eenheden gebruik je). Om vervolgens samen na te denken op welke wijze en op welke plekken woningen kunnen verdwijnen. Door de interactieve wijze (het analyseren/bespreken van elkaars krimp-stratagie) kwamen interessante vragen naar boven. Bijvoorbeeld over de wijze waarop het de ontstane ruimte wordt ingevuld (privé of openbaar?), de sociale impact en de kansen voor woningbouwcorporaties.

krimpcafé 20150423