10 januari 2017

Workshop zonneterreinen De Kompanjie

Zoals vele andere gemeenten oriënteren ook Pekela en Veendam zich op de ruimtelijke mogelijkheden en beperkingen van zonneterreinen.

Om de interne discussie  te voeden over waar, in welke omvang en onder welke voorwaarden zonneterreinen mogelijk zijn is het Team Ruimtelijke Kwaliteit van Libau gevraagd hierover een workshop te organiseren.

Dinsdag 13 december vond deze workshop op het gemeentehuis in Veendam plaats onder aanwezigheid van uiteenlopende vakdisciplines. In groepen zijn verschillende scenario’s verkend.

De uitkomsten worden gebruikt voor het ontwikkelen van een ruimtelijk kader voor beide gemeenten.

 

zonneterreinen-20170110