22 september 2017

Workshops Omgevingswet tijdens “Raad op Zaterdag”.

De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) organiseert  2x per jaar een ‘Raad op Zaterdag’  t.b.v. raadsleden rond een actueel thema. Op 16 september vond een Raad op zaterdag plaats in een prachtig monument, het Muntgebouw, te Utrecht. Thema: aan welke knoppen kun je als raadslid draaien in de nieuwe omgevingswet.

Na een wandeling in de omgeving van het Muntgebouw ten behoeve van een gemeenschappelijke casus en een korte inleiding door Flip ten Cate van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit werden er door hem en Theo Hoek, directeur Libau, een aantal workshops begeleid. Bij deze workshops werd het door Federatie en Ruimtelijke Kwaliteitsorganisaties, w.o. Libau.  opgestelde “Schetsboek voor een Omgevingsplan op Kwaliteit” als onderlegger gebruikt. Met name het rollenspel van de raad richting college en bevolking onder de omgevingswet leverde geanimeerde gesprekken en inzichten op. Een geslaagde actie!

Interesse in een workshop met uw raad? Neem contact op met Libau!

 

Workshop omgevingswet 1 Workshop omgevingswet 2

Foto’s: Libau