31 mei 2017

Ze doen het zelf!

Op 30 mei jongstleden vond het mini-symposium “Krimp gaf ons de ruimte!” plaats in Ulrum. Tijdens deze goed bezochte middag is teruggekeken op de resultaten van DEEL& Ulrum. Na een presentatie was in de tweede helft van de middag een wandelroute door het dorp met diverse presentaties georganiseerd. Groepjes konden kennis nemen van de verschillende deelprojecten zoals WERK& Ulrum waarvan Libau projectleider is geweest. Wat prachtig was om te zien is dat de samenwerking tussen bewoners en professionals werd gewaardeerd en zijn vruchten af heeft geworpen. Niet alleen het eindresultaat in de vorm van typisch Ulrum en de werkboeken voor d’ Olle kern mag er zijn maar de bewoners hebben het project ook echt overgenomen. Op de onderstaande foto geven Jaap en Ton uitleg over WERK& Ulrum aan geĂ¯nteresseerden. Mooi he?!?

ze doen het zelf