13 juni 2022

Zeer geslaagde start Archeofocus!

Op verzoek van de gemeentelijke “archeologie-ambtenaren” in de provincie Groningen heeft het Steunpunt Cultureel Erfgoed Groningen op 17 en 24 mei 2022 een introductiecursus Archeologie georganiseerd. Deze cursus is onderdeel van ons programma Archeofocus. Onder deze overkoepelende naam willen we bijenkomsten, publicaties etc. op het gebied van archeologie organiseren.

Terug naar de cursus Archeologie. In twee ruime ochtenden zijn we door de basisbeginselen van de gemeentelijke archeologie gegaan. Hierbij stonden twee vragen centraal:

  • Wat is nou die archeologie waar we het over hebben?
  • Wat moet ik er als gemeente(ambtenaar) mee?

Door een gevarieerd programma met sprekers uit zowel het (wetenschappelijke) archeologisch werkveld als vanuit overheid/bestuur kwamen alle onderdelen aan bod. Beide bijeenkomsten hebben we afgesloten met een gezamenlijke lunch. Zo kon er nagepraat worden over de informatie van die ochtend, maar kon ook met (intergemeentelijke) collega’s van gedachten worden gewisseld over waar men in het dagelijkse werk tegen aanloopt.

Wij kijken terug op twee zeer geslaagde bijeenkomsten en gaan hier zeker een vervolg aan geven met verdiepende bijeenkomsten waarin één of meerdere actuele thema’s verder worden uitgelicht.

Op basis van de afgelopen twee cursusdagen, de vragen die uit de zaal zijn gekomen en de onderwerpen die aan bod zijn gekomen, zijn wij vanuit het steunpunt bezig een brochure te ontwikkelen waarin de deelnemers de informatie uit de cursus terug kunnen vinden. Daarnaast kan deze brochure natuurlijk gedeeld worden met andere collega’s die zich (nieuw) bezighouden met gemeentelijke archeologie.

Benieuwd naar de inhoud van de cursus? Lees dan hier het uitgebreidere verslag van de cursus.

In het najaar houden we vanuit het Steunpunt Cultureel Erfgoed twee vervolgsessies. Interesse in deze sessies of een andere vraag? Mail naar steunpunt@libau.nl.