21 maart 2016

Zienswijze ontwerp omgevingsvisie 2016-2020

Samen met Stichting Landschap Oldambt, bewonersinitiatief Paddepoel Noord, Groninger Energie Koepel, Dorpsvereniging Steendam, Gemeente Slochteren, E.A.Z. Wind en dorpsbelang Oostwold heeft Libau een zienswijze ingediend op het ontwerp omgevingsvisie 2016-2020 van de Provincie Groningen. Deze zienswijze heeft betrekking op windenergie. Klik hier om deze zienswijze te lezen: Zienswijze Omgevingsvisie Provincie Groningen m.b.t. Lokale Windenergie.

 

Naamloos1