12 maart 2024

Zondagmiddaglezing over bodemdaling door droogte in voormalig raadhuis Usquert (Berlagehuis)

Op zondagmiddag 17 maart a.s. staat (voorlopig) de laatste lezing in de lezingenserie over bedreigd erfgoed in het Berlagehuis gepland. Het onderwerp van de lezing is bodemdaling door droogte. In deze lezing vertelt Deltaris-onderzoeker en specialist funderingsvraagstukken, Henri Havinga over een (nog niet gepubliceerd) literatuuronderzoek dat hij afgelopen jaar samen met zijn collega Mandy Korff heeft uitgevoerd in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Ons erfgoed staat bloot aan diverse bedreigingen. Na lezingen over sloop en versterking in het aardbevingsgebied, bedreiging boerderijen als onderdeel van Oldambtster landschap, vermarkten en rendementsdenken rondom erfgoed en identiteitsverlies, is er nu aandacht voor een bedreiging, die samenhangt met klimaatverandering enerzijds en de agrarische economie anderzijds.

De volgende onderwerpen komen in de lezing aan de orde:

  • Bodemdaling door veenoxidatie of veen- en gaswinning
  • Huidige snelheid van bodemdaling
  • Bodemdaling door klimaatverandering
  • Verband tussen bodemdaling en schades aan monumenten
  • Problemen bij funderingen op houten palen en funderingen op staal
  • Mogelijke maatregelen bij funderingsproblemen
  • Kostenindicatie van funderingsherstel

Tevens gaat de onderzoeker in op de funderingsproblemen door droogte die specifiek op de Groninger veenweiden spelen.

De lezing zal worden ingeleid door Goos Gosling Slotegraaf, voorzitter van Erfgoedvereniging Heemschut, afdeling Groningen.

De lezing is in de raadzaal van het Berlagehuis in Usquert

15.00 uur:       Start lezing (inloop vanaf 14.30 uur)

16.00 uur:       Einde en nazit

De entree is € 10,- per persoon.

Voor het bijwonen van de lezingen is reserveren noodzakelijk. Dat kan door te mailen naar info@berlagehuisusquert.nl

Meer informatie is te vinden op de website van Stichting Berlagehuis Usquert.

https://www.berlagehuisusquert.nl/nieuws/