18 oktober 2017

Zonnepanelen en waardevermeerderingsregel

Onlangs is bekend geworden dat voor de financiële tegemoetkoming voor waardevermeerdering van woningen met schade door de gaswinning weer geld beschikbaar is. Binnen deze regeling is het onder andere mogelijk om deze tegemoetkoming te besteden aan het plaatsen van zonnepanelen.

Overweegt u zonnepanelen te plaatsen? Fijn dat u insteekt op het opwekken van duurzame energie. Toch zijn er wel een paar aandachtspunten bij het plaatsen van zonnepanelen. We kennen allemaal uiteenlopende voorbeelden van hoe de panelen worden aangebracht, en wat voor impact dit soms heeft op het aanzicht van panden in onze woonomgeving.

De vraag waar of hoe u ze gaat leggen is belangrijk, niet alleen voor het aanzicht maar ook voor de economische waarde van uw pand. Om u te helpen een zo goed mogelijke plek voor de gewenste zonnepanelen te kiezen, heeft Libau de brochure ‘Ruimte voor zon!’ gemaakt. De brochure neemt u in stappen mee hoe u zonnepanelen zorgvuldig kunt inpassen.

Leest u rustig de brochure door en kijkt u eens naar uw eigen erf, bijgebouwen en woning om te zien welke mogelijkheden er zoal in uw situatie zijn. Zo kunnen we er met ons allen voor zorgen dat we meer duurzame energie produceren en tegelijkertijd iedereen plezier houdt in onze woonomgeving!

Ruimte voor Zon 1e blad