11 september 2017

Zonnepark ’t Zandt

Het college van B&W van de gemeente Loppersum heeft dinsdag 5 september de omgevingsvergunning voor de realisatie van een zonnepark achter de Gerard van Damstraat in ’t Zandt verleend.

Het zonnepark met 1500 zonnepanelen komt op een stuk land dat ligt binnen de bebouwde kom. De procedure is zorgvuldig doorlopen, belangen zijn tegen elkaar afgewogen. Daardoor heeft de vergunningsaanvraag meer tijd in beslag genomen dan verwacht. De energiecoöperatie verwacht begin 2018 te gaan bouwen.

Met het verlenen van de vergunning voor het Zonnepark ’t Zandt kan het dorp bijdragen aan een stukje verduurzaming van de energievraag. Libau onderzocht en onderbouwde de beoogde locatie aan de rand van het dorp en tekende voor een zorgvuldige landschappelijke inpassing van dit plan.

Het Zonnepark ’t Zandt wekt energie op die aan inwoners en bedrijven uit de dorpen Godlinze, Garsthuizen, Leermens, ‘t Zandt, Zeerijp en Zijldijk kan worden geleverd.
Leden werven De coöperatie heeft al 55 leden. Dit najaar gaat het bestuur bij particuliere huishoudens en ondernemingen in de dorpen nog meer leden werven. Leden krijgen voordeel op hun eigen energierekening én verdienen voor hun dorp een bijdrage. Lid worden van de coöperatie of meer weten? Kijk op de website www.zonnedorpen.nl of stuur een e-mail aan info@zonnedorpen.nl.

Het Zonnepark levert een vermogen van 405kWp. De verwachte jaaropbrengst is 322.380kWh. Dat is goed voor minstens 80 huishoudens.

Zonnepark 't Zandt

Afbeelding: Libau

 

Bovenstaande tekst is grotendeels afkomstig van het persbericht van de Energiecoöperatie Zonnedorpen.