Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit Drentse gemeenten

De Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit adviseert gemeenten in de provincie Drenthe op het gebied van monumentenzorg en omgevingskwaliteit.

Bij aanvragen voor een Omgevingsvergunning voor bouwen en voor wijziging van een monument wordt door de gemeente advies gevraagd aan de commissie.

De Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit is een geïntegreerde commissie en bestond voorheen uit de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie. Deze onafhankelijke commissie wordt gefaciliteerd door Libau en is ingesteld door de gemeente. De werkwijze van de commissie is vastgelegd in een reglement.

Heeft u een plan? Dan is ons advies om in een vroegtijdig stadium het gesprek aan te gaan. De gemeente is het eerste aanspreekpunt. Maar ook de adviseurs van Libau die bij het commissiewerk betrokken zijn, staan u graag te woord!

 

Samenstelling Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit Drentse gemeenten

Voorzitter

 • Drs. T.A.C.O. van den Heiligenberg
 • Ir. W. Kingma

Architectuur

 • J.A. de Groot MArch
 • Ir. W. Stoer
 • Ir. J. Voorn

Stedenbouw en landschap

 • Ir. M. Moerman
 • Drs. C.J.M. Peeters

Restauratiearchitectuur

 • Dhr. ir. S. van Seijen

Bouwhistorie.

 • Ing. C. Velvis

Cultuurhistorie

 • Dr. E.H.M.Mens

Aanvullende leden

 • Dr. W.A.B. van der Sanden (archeologie)
 • Dr. E.H.M. Mens (UNESCO Werelderfgoed Veenhuizen)
 • Ir. J.W. Frantzen (duurzaamheid)

Rayonarchitect

 • Rayonarchitecten Libau

Secretaris

 • Mevr. drs. S.M. Tillema
 • M.D.P. Hendriks MArch (Subcommissie uiterlijk van bouwwerken)

Aanwezig namens de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

 • Regioadviseurs

Commissieleden met dezelfde discipline rouleren, zodat per vergadering van de benodigde discipline één persoon aanwezig is.

 

Vergaderrooster

De commissie vergadert eens per vier weken op de woensdag, afwisselend in de gemeentehuizen van Assen en Emmen. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Betrokkenen zoals eigenaren, ontwerpers en gemeenteambtenaren zijn van harte uitgenodigd om de planbespreking bij te wonen en hun ontwerp toe te lichten. Het verzoek is om dit tijdig kort te sluiten met de secretaris. Het overzicht met vergaderingen en de agenda van de commissievergadering zijn hier te vinden.