Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit Groninger gemeenten

De Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit (AvO) adviseert gemeenten in de provincie Groningen op het gebied van monumentenzorg en omgevingskwaliteit (voorheen welstand).

Bij aanvragen voor een Omgevingsvergunning voor bouwen en voor wijziging van een monument wordt door de gemeente advies gevraagd aan de commissie.

De Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit is een onafhankelijke commissie, ingesteld door de gemeente en  gefaciliteerd door Libau. De werkwijze van de commissie is vastgelegd in een reglement.

Heeft u een plan? Dan is ons advies om in een vroegtijdig stadium het gesprek aan te gaan. De gemeente is het eerste aanspreekpunt. Maar ook de adviseurs van Libau die bij het commissiewerk betrokken zijn, staan u graag te woord!

 

Samenstelling Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit Groninger gemeenten

 

Voorzitter

 • M.H. Post
 • H.K. Pot
 • Mr. A.H. Saman

Architectuur

 • D. de Boer MArch
 • Ing. T. Mars
 • A. Venema MArch
 • N.D. Visser MArch

Stedenbouw en landschap

 • Ir. C. Hofstee
 • Ir. A. Ritsema
 • Drs. Ing. L. Dijkstra

Restauratiearchitectuur

 • A.W. Siemer

Bouw- en cultuurhistorie

 • Drs. J.G. Bosma-Heun

Aanvullende leden

 • Dr. H.A. Groenendijk (archeologie)
 • Ir. R.J. de Jong (constructies)
 • Ir. J.W. Frantzen (duurzaamheid)

Burgerleden gemeente Veendam

 • Drs. F. Haanstra
 • B. Raangs

Rayonarchitect

 • Rayonarchitecten Libau

Secretaris

 • M.D.P. Hendriks MArch (Subcommissie uiterlijk van bouwwerken)
 • A. Banninga (Geïntegreerde commissie)

Aanwezig namens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

 • Regioadviseurs

Commissieleden met dezelfde discipline rouleren, zodat per vergadering van de benodigde discipline één persoon aanwezig is.

 

Vergaderrooster

De Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit Groninger gemeenten vergadert op de dinsdagmiddag, drie keer per vier weken. Elke twee weken is een vergadering van de subcommissie uiterlijk van bouwwerken (voorheen welstand). Eens per vier weken vergadert de geïntegreerde commissie, tijdens deze vergadering worden zowel plannen besproken voor monumenten als plannen waarbij een meer integrale benadering wenselijk is.

 

De vergaderingen van de Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit zijn in principe openbaar. Betrokkenen zoals eigenaren, ontwerpers en gemeenteambtenaren zijn van harte uitgenodigd om de planbespreking bij te wonen en hun ontwerp toe te lichten. Het verzoek is om dit tijdig kort te sluiten met de secretaris. Het overzicht met vergaderingen en de agenda van de commissievergadering zijn hier te vinden.