Adviescommissies  – werken aan een aantrekkelijke leefomgeving

 

Steden en dorpen zijn continu in ontwikkeling; op kleine en soms ook op grote schaal vinden allerlei veranderingen plaats. Hoe blijft de leefomgeving voor iedereen aantrekkelijk? Bij het maken van fijne plekken om te wonen, werken en recreëren zijn we op verschillende manieren betrokken. Zo faciliteert Libau voor gemeenten in de provincies Groningen en Drenthe onafhankelijke Adviescommissies voor Omgevingskwaliteit. Deze commissies werken aan het bevorderen van de kwaliteit van onze leefomgeving en de behoedzame doorontwikkeling van het erfgoed.

 

Vanaf 2022 zijn de bestaande adviescommissies monumenten- en welstandscommissies omgevormd tot geïntegreerde gemeentelijke adviescommissies die werken volgens de Omgevingswet. In de provincie Groningen zijn de afzonderlijke Monumenten- en Welstandscommissie samengevoegd tot de Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit (AvO) voor Groninger gemeenten. In Drenthe was al jarenlang een geïntegreerde commissie werkzaam: de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie (CRKC). Ook deze commissie wordt omgevormd tot de Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit (AvO) voor Drentse gemeenten.

 

De Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit geeft één advies zowel voor monumenten als ook voor het uiterlijk van bouwwerken (voorheen welstand genoemd). Het doel van een nieuwe geïntegreerde adviescommissie is om gemeenten breed te kunnen adviseren op het gebied van omgevingskwaliteit en monumentenzorg. In deze commissie zitten onafhankelijke leden, specialisten op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschap, restauratie, bouwhistorie en cultuurhistorie. Dit biedt het voordeel dat vanuit brede kennis integraal over plannen of beleidsvraagstukken kan worden geadviseerd. Er wordt één advies gegeven, gericht op zowel de monumentenaspecten als het uiterlijk van bouwwerken. Het adviesproces wordt daarmee eenvoudiger en efficiënter en biedt duidelijkheid richting de gemeente en de initiatiefnemer.

 

 

Werkwijze – van plan tot advies en vergunning

 

De adviseurs van Libau hebben nauw contact met de gemeente over bouwplannen. Afhankelijk van de grootte en impact van het plan vindt overleg plaats met gemeente, initiatiefnemers en ontwerpers. Voor kleinere en minder ingrijpende plannen kan de adviseur een mandaatadvies geven namens de commissie. Grotere en ingrijpende plannen worden besproken in de commissievergadering. Deze vergaderingen zijn in principe altijd openbaar. De aanvrager en eventuele andere betrokkenen zijn van harte welkom om aanwezig te zijn bij de commissiebehandeling en het plan toe te lichten.

 

Het advies van de commissie bevat een onderbouwd oordeel over het plan en de aangeleverde stukken. Het advies is onderdeel van de vergunningprocedure en is gericht aan de gemeente. De gemeente neemt vervolgens een besluit op de vergunningaanvraag.

 

Heeft u een plan? Dan is ons advies om in een vroegtijdig stadium het gesprek aan te gaan. De gemeente is het eerste aanspreekpunt. Maar ook de adviseurs van Libau die bij het commissiewerk betrokken zijn, staan u graag te woord!