Vergadering van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie

Agenda voor de openbare vergadering van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie op woensdag 21 december 2016.

In het gemeentehuis van Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 te Vries
Vergaderruimte achter de receptie (u kunt zich melden bij de receptie)

Voorzitter: dhr. H. Assies

Leden:       dhr. J. Battjes, dhr. H. Haak, mevr. M. van der Heide, dhr. A. Garrelts,
mevr. A. Ritsema, dhr. A. Vos (afwezig)

Burgerlid Hoogeveen: mevr. R. Kuik

Rayonarchitecten: dhr. R. Woltjes en mevr. A de Groot

Secretaris monumenten: mevr. S. Tillema

Toehoorder vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: dhr. M. Verweij (afwezig)

 

Openbare vergadering CRKC

 

14.30 1. BOR Paasbergen 3 Odoorn – 1e ind verbouw Van Lunzenhuis              Rijksmonument

 

14.55 2. TYN Schultestraat 7 Vries – 1e ind verbouw Schultehof                       Rijksmonument

           

15.25 3. MID Flintenweg 2 Orvelte – 3e ind verbouw boerderij                          Rijksmonument

 

15.40 4. WOL Dorpsstraat 3-5 Koekange – 2e ind verbouw schuur                    Rijksmonument

 

16.00*   5. HOO Hoofdstraat 83  – 1e indiening nieuwbouw

 

* richttijden