Welkom op de website van Libau!

Libau is een onafhankelijke adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit. De organisatie is in 1928 opgericht als provinciale schoonheidscommissie en in de loop der jaren getransformeerd en verbreed tot de huidige organisatie. Zij ontleent haar huidige naam aan het pakhuis Libau, waarin het bureau is gehuisvest.

De stichting Libau heeft de bevordering en instandhouding van de bouwkundige en landschappelijke schoonheid in de provincie Groningen en Drenthe als doelstelling. Zij adviseert Groninger en Drentse gemeenten vanuit een integrale benadering van stedenbouw, landschap, welstand en cultuurhistorie. Daartoe bevinden zich in de organisatie de volgende disciplines: welstand, cultuurhistorie, monumentenzorg, archeologie, landschap en stedenbouw, die integraal samenwerken als Team Ruimtelijke Kwaliteit.

Libau faciliteert de steunpunten Cultureel Erfgoed Drenthe en Groningen. Daarbij vormt zij een personele unie met de Monumentenwacht Groningen.

Samen met zusterorganisaties in andere provincies maakt Libau deel uit van het Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland.

Pakhuis Libau