31 augustus 2021

21 september Ruimtemakersbijeenkomst over levendige linten en leegstand

Op 21 september 2021 is er een nieuwe Ruimtemakersbijeenkomst, voor ambtenaren van de Groninger gemeenten en waterschappen die zich bezighouden met stedenbouw en ruimtelijke ordening. Dit wordt georganiseerd door Steunpunt Ruimtelijke Kwaliteit.

We zijn dan (online) te gast bij twee Groninger gemeenten: Midden-Groningen en het Oldambt. De sessie met gastsprekers Rob Hendriks en Allard Wiersma gaat over linten en hoe je die levendig houdt. Relevant voor alle gemeenten in de provincie. Want, wie is er niet bezorgd over panden met langdurig gebrekkig onderhoud of leegstand?

Als externe experts hebben we André Koppenaal (RO medewerker gemeente Goeree Overflakkee) en Erwin Jalving en Maurice Karsten van het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan Oost-Groningen (RWLP) te gast.

Kortom: een bijeenkomst van 14.00- 17.00 uur, met veel praktijkvoorbeelden en uitwisseling van ervaringen.
Samen verkennen we het probleem én mogelijke strategieën en instrumenten om ’t aan te pakken.

Aanmelden voor deze digitale bijeenkomst kan via een mail naar steunpunt@libau.nl.