Dinsdag 11 mei 2021 houdt Steunpunt Ruimtelijke Kwaliteit (STRK) van Libau een online seminar over natuurinclusief (bouwen). Speciaal voor ambtenaren van de Groninger gemeenten en vertegenwoordigers van de provincie Groningen en waterschappen. Meer info vindt u hier.

——————————————————————————————————–

Medewerkers van Groninger gemeenten en waterschappen kunnen vanaf februari 2021 terecht bij het expertisecentrum en Steunpunt Ruimtelijke Kwaliteit (STRK). Dit steunpunt is in het leven geroepen op verzoek van gemeenten die hebben aangegeven behoefte te hebben aan ondersteuning bij ruimte gerelateerde opgaven. We staan voor grote ruimtelijke opgaven in het stedelijk en landelijk gebied en door alle ruimtelijke kennis te bundelen, krijgen we meer slagkracht en omgevingskwaliteit. STRK is graag jouw partner als het gaat om (niet uitputtend):

  • brainstormen en scherp stellen van opgaven;
  • meedenken over de inrichting van en borging van ontwerpkracht in processen;
  • sparren over kwaliteiten, kansen, scenario’s en ambities;
  • het thematisch onderzoeken van veel voorkomende ruimte gerelateerde vraagstukken;
  • het bundelen en ontsluiten van relevante kennis;
  • meekijken bij tussenproducten en het geven van tips.

Het steunpunt is voor een periode van 2 jaar, tot einde 2022, mogelijk gemaakt door de provincie Groningen en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het is ondergebracht bij stichting Libau. Er zijn geen kosten verbonden aan de ondersteuning vanuit STRK.

Het Steunpunt Ruimtelijke Kwaliteit is primair deskundig op het vlak van landschap, stedenbouw en architectuur. Bij Libau is ook het Steunpunt voor Cultureel Erfgoed ondergebracht. Deze deskundigen of externe partijen kunnen zo nodig worden ingeschakeld door STRK.

STRK wil gemeenten en waterschappen algemene ondersteuning bieden bij beleidsontwikkeling en de uitvoering van beleid op het gebied van de ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast vervult het een platformfunctie voor de (ambtelijke) gemeentelijke adviseurs in het ruimtelijk domein en worden kennis van en draagvlak voor de ruimtelijke kwaliteit bevordert door workshops, publicaties en het bieden van stageplekken.

De rol van het steunpunt is dan ook vooral gericht op het aanjagen en verbinden van ontwikkelingen die bij gemeenten en waterschappen spelen. Denk hierbij aan het agenderen en organiseren van een integrale ontwerpgerichte aanpak voor stedenbouwkundige ontwikkelingen zoals dorps- en wijkvernieuwing en bij ontwikkelingen in het landelijk gebied zoals agrarische schaalvergroting, verbreding, ruimte-voor-ruimte, energietransitie, klimaatadaptatie en vergroten van leefbaarheid en biodiversiteit.

Op dit moment zitten we in de opstartfase van STRK en willen we de komende maanden het steunpunt nader vormgeven. Dit doen wij door ons netwerk te activeren en bij gemeenten en waterschappen op te halen welke actuele vraagstukken en onderwerpen spelen. Op basis hiervan krijgen we beter in beeld waaraan behoefte is en kunnen wij ons daarop richten. Daarnaast stellen wij per 2 februari 2021 iedere dinsdagochtend een spreekuur in.

Het team Steunpunt Ruimtelijke Kwaliteit bestaat uit :

Sandra Grabs – architect

Arnoud Garrelts – landschapsarchitect

Erwin Uringa – junior stedenbouwkundig ontwerper

Marieke Hoppenbrouwer – ondersteuning

Bianca Bosma – communicatie

Tim Willems-Kruize – stedenbouwkundige.

 

Spreekuur

Vanaf 2 februari 2021 houdt Steunpunt Ruimtelijke Kwaliteit (STRK) op iedere dinsdagochtend tussen 9-12 een spreekuur (schoolvakanties uitgezonderd). Dit spreekuur staat open voor alle ruimtelijke medewerkers van de Groninger gemeenten en waterschappen. Diegene die bezig gaat of is met ruimte gerelateerde vraagstukken en/of omgevingskwaliteit kan hierover dan sparren met de professionals van het steunpunt.

In verband met COVID-19 zal dat nu eerst nog per telefoon, Zoom of via Teams zijn, zodra het weer mogelijk is kun je natuurlijk ook langskomen in Groningen.

Voor vragen of cases kun je tijdens het spreekuur op de dinsdagochtend bellen met het algemene nummer van Libau (050-3126545) en vragen naar het Steunpunt Ruimtelijke Kwaliteit. Of stel je vraag per mail via steunpunt@libau.nl onder vermelding van STRK.


Terugblik

Op 9 maart 2021 hielden we een Ruimtemakersbijeenkomst, waarbij we ons bogen over de herstructureringsopgave Veendam Noord. De resultaten van onze brainstorm vindt u hier en het verslag is aan de gemeente Veendam aangeboden.