14 november 2017

Opening Molukse kerk

De Molukse Kerk in Appingedam is de afgelopen 9 maanden gerestaureerd en bouwkundig versterkt. Daarnaast werd er geïnvesteerd in herbestemming van het pand. “Wat is dit een prachtige plek geworden”, stelde de Groninger Commissaris van de Koning, Rene Paas, vast. Hij verrichtte op 10 november de officiële opening van de kerk.

“Door constant met alle partijen in overleg te blijven, is het gelukt de Molukse Kerk zoveel mogelijk onzichtbaar te versterken. Hierdoor blijft het karakter van de kerk onaangetast”, lichtte Christiaan Velvis van de Stichting Oude Groninger Kerken het restauratie- en versterkingsproces toe.

Permanent gebouw

Bij de bouw van het kerk, in de jaren zestig van de vorige eeuw, ging men er van uit dat de Molukse gemeenschap terug zou keren naar Indonesië. Om die reden kreeg de Molukse gemeenschap een ‘semi-permanent’ kerkgebouw in Appingedam.

Paas stond hier in zijn speech uitgebreid bij stil: “Uw kracht en vertrouwen zijn in de loop der jaren danig op de proef gesteld. Maar de combinatie van restaureren, versterken en herbestemmen heeft dit kerkje tot een permanent gebouw gemaakt.”

Herbestemming Cultureel Erfgoed

Het programma Herbestemming Cultureel Erfgoed is onderdeel van Kansrijk Groningen en wordt uitgevoerd door Libau. Het programma wordt gefinancierd door het Leefbaarheids- en Duurzaamheidsprogramma van de NAM.

Heeft u ook plannen voor herbestemming van een monumentaal pand? Neem dan contact op met: herbestemming@libau.nl.

 

Molukse kerk Rene PaasMolukse kerk naambordMolukse kerk buitenkant

Foto’s: Libau