11 juli 2022

Afstudeerstage Simone Heidema

Simone Heidema, vierdejaars student van de opleiding Built Environment van de Hanzehogeschool Groningen (specialisatie Ruimtelijke Ontwikkeling), liep sinds september 2021 stage bij Libau. Onlangs rondde ze haar afstudeerstage succesvol af. Voor ons reden haar te vragen iets te schrijven over haar stage en onderzoek. Dit is haar verhaal. 

Gedurende het afstudeerjaar heb ik veel nieuwe vaardigheden ontwikkelt, inspiratieboekjes leren opstellen en verschillende tekeningen en ontwerpen leren maken. Daarnaast kon ik meewerken aan verschillende projecten en kennismaken met het werkveld binnen de Ruimtelijke Ontwikkeling.

Tijdens mijn stage werkte ik mee aan verschillende projecten binnen Steunpunt Ruimtelijke Kwaliteit (STRK). Dit steunpunt biedt hulp aan waterschappen en gemeenten in de provincie Groningen als het gaat om ruimte gerelateerde opgaven.
Ik heb onder andere mogen meewerken aan ‘Ruimte voor hout!’. Dit project laat zien dat ruimtelijke kwaliteit en duurzaam bouwen door de inzet van ontwerpkracht uitstekend hand-in-hand kunnen gaan. Het is inzichtelijk gemaakt in een ontwerponderzoek en hier te lezen: https://www.libau.nl/wp-content/uploads/ontwerponderzoek-houtbouw-def-maart-2022.pdf.

Voor dit project deed ik onderzoek naar de historische context van onder andere hout als bouwmateriaal door de jaren heen. Dit onderzoek heb ik vertaald in een tijdlijn. De tijdlijn laat zien dat hout heel vroeger veel gebruikt werd en dat gaandeweg baksteen steeds belangrijker werd. We zien de laatste tijd juist weer een beweging dat hout wint aan belang. Daarnaast heb ik de welstandsnota’s van (bijna alle) gemeenten van Groningen geanalyseerd op de benoeming van hout als bouwmateriaal. Tijdens dit onderzoek ben ik erachter gekomen dat bouwmateriaal nauwelijks tot geen aandacht krijgt in welstandsnota’s, dit verbaasde mij. Hout biedt namelijk tal van voordelen op het vlak van duurzaam bouwen en – mits goed verwerkt – de gezondheid van de gebruikers van gebouwen. Ik vond het leuk om voor het eerst in mijn studie mij te mogen verdiepen in de beleidskant van het werkveld.

Voor het laatste halfjaar, van februari tot en met juni, heb ik zelf een onderwerp voor een onderzoek gekozen en deze uitgevoerd. Ik heb een onderzoek gedaan naar ongedwongen ontmoetingsplekken aan de Diepenring van Groningen voor en met jongeren. We zien een trend dat steeds meer openbare ruimte een commerciële functie krijgt. Daarnaast beseffen we, mede door de Coronacrisis, dat een goede inrichting van de openbare ruimte belangrijk is voor ieders gezondheid. Jongeren worden hierbij nogal eens over het hoofd gezien.

Voor dit onderzoek heb ik een ruimtelijke- en functionele analyse gedaan van de Diepenring wat geleid heeft tot verschillende kansrijke plekken voor ongedwongen ontmoeten. Daarnaast ben ik in diverse sessies aan de slag gegaan met jongeren van een middelbare school, gelegen aan de Diepenring. Samen met deze jongeren heb ik wensen en ideeën geïnventariseerd. Uit deze sessies kwam onder andere naar voren dat jongeren het belangrijk vinden dat een ontmoetingsplek groen is, veilig, schoon, rustig, dat een ontmoetingsplek makkelijk bereikbaar is en dat er een supermark dichtbij is.
De uitkomsten van mijn onderzoek en de resultaten van de sessies met jongeren zijn vertaald in een aantal principes waaraan plekken voor ongedwongen ontmoeten zouden moeten voldoen. Deze principes zijn; Direct aan en op het water, nabijheid, Groene omgeving, Privé en Uitnodigend.

Op basis van mijn onderzoek, de sessies met de jongeren en de principes heb ik een kansenkaart gemaakt voor ongedwongen ontmoeten voor jongeren aan de Diepenring. Ook heb ik een aantal aanbevelingen voor gemeenten in het algemeen en de gemeente Groningen specifiek opgesteld.

De stage heb ik met een ruime voldoende afgesloten, nu ga ik aan de slag met de minor Stedenbouwkundige Ontwerpen.