10 maart 2022

Brochure Ruimte voor hout!

Hout word steeds populairder als bouwmateriaal. Maar gek genoeg zijn er geen tot weinig welstandsnota’s in de provincie Groningen die ruimte geven aan de brede toepassingen van hout. Daarom heeft Steunpunt Ruimtelijke Kwaliteit de inspiratiebrochure ‘Ruimte voor hout! gemaakt.

Libau organiseert voor de provincie Groningen het Steunpunt Ruimtelijke Kwaliteit (verder: STRK). Dit steunpunt ondersteunt gemeenten en waterschappen bij het werken aan ruimtelijke kwaliteit. Zo worden er bijvoorbeeld netwerksessies met ‘ruimtemakers’ georganiseerd en bijeenkomsten, zogenaamde ’specials’, over actuele thema’s. In samenwerking met DAAD Architecten hielden we in december ’21 een special over houtbouw. De uitkomsten hiervan zijn uitgewerkt in de brochure ‘Ruimte voor hout!’.

De aanleiding voor ‘Ruimte voor hout!’ is de groeiende populariteit van hout als bouwmateriaal. En alhoewel hout als bouwmateriaal vele voordelen biedt zoals de opslag van CO2, de hernieuwbaarheid van het materiaal en positieve effecten op de gezondheid van gebruikers, zijn er echter weinig tot geen welstandsnota’s in de provincie Groningen die ruimte geven aan de brede toepassingen van hout. Natuurlijk, via een hardheidsclausule in welstandsnota’s zijn afwijkingen van de criteria voor houtbouw mogelijk. Maar laten we zo niet onnodig kansen liggen om de noodzakelijke verduurzaming van de samenleving te bevorderen? Op zoek naar antwoorden hebben STRK en DAAD Architecten onderzocht hoe houtbouw met ruimtelijke kwaliteit in de kernen van Groninger dorpen kan worden toegepast. Om het gesprek over houtbouw met ruimtelijke kwaliteit met en de gedachten bij beleidsmakers op gang te brengen, initiatiefnemers te inspireren en adviseurs tools in handen te geven voor ontwerpgesprekken.

‘Ruimte voor hout!’ laat zien dat ruimtelijke kwaliteit en duurzaam bouwen door de inzet van ontwerpkracht uitstekend hand-in-hand kunnen gaan. Tegelijk constateren we dat houtbouw maar één aspect is van de verduurzamingsopgave waar we in de fysieke leefomgeving in het algemeen en de bouw in het bijzonder voor staan de komende decennia. De opgave is veel breder: energietransitie, klimaatadaptatie, natuurinclusief etc.

‘Ruimte voor hout!’ is daarom ook vooral een oproep aan overheden om het bestaande beleid tegen het licht te houden en met ontwerpkracht een flinke verduurzamingsslag te maken en met nieuwe omgevingsprogramma’s condities te scheppen voor een mooie en volhoudbare leefomgeving!

STRK wordt uitgevoerd door Libau en mogelijk gemaakt door de provincie Groningen en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).