27 november 2020

Leesvoer over de Omgevingswet

Met het oog op de toekomstige Omgevingswet willen wij graag een aantal zaken met u delen. Allereerst natuurlijk de Handreiking voor het instellen van de gemeentelijke adviescommissie en andere adviseurs voor omgevingskwaliteit, die vindt u hier.

Verder mag natuurlijk de model Verordening op de gemeentelijke adviescommissie niet ontbreken, die kunt u hier lezen. Dit stuk is onlangs gepubliceerd door de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Als kers op de taart hier een bijdrage van Wim Mulder, adviseur bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en mede-auteur van de handreiking.