16 juni 2021

Omgevingswetproof: Kwaliteitsgids en Gids Omgevingskwaliteit

Op 3 juni jongstleden verzorgde stedenbouwkundige Tim Willems-Kruize vanuit het Steunpunt Ruimtelijke Kwaliteit (STRK), dat Libau organiseert en uitvoert voor de provincie Groningen, een presentatie. Tijdens deze sessie stonden de nieuwe beleidsinstrumenten Kwaliteitsgids en de Gids Omgevingskwaliteit – de omgevingswetproof welstandsnota – van de gemeente Noordenveld centraal.

Deze gemeente werkt al geruime tijd aan het omvormen van het beleid in de geest van de Omgevingswet. Noordenveld zoekt hierbij nadrukkelijk de dialoog met de bewoners en andere stakeholders. Stichting Libau is als één van de adviseurs ook betrokken bij de omvorming van het beleid.

Met de nieuwe beleidsinstrumenten kiest de gemeente voor ruimtelijke kwaliteit als rode draad in het beleid passend bij de hedendaagse behoeften en ontwikkelingen in de maatschappij. De instrumenten nemen de karakteristieken van de omgeving als vertrekpunt en geven enerzijds aanvragers de ruimte voor initiatieven en anderzijds de gemeente handvatten om te sturen op ruimtelijke kwaliteit.

Zelf bezig met beleid op het vlak van ruimtelijke kwaliteit en een keer sparren hierover? Neem dan contact op met Tim Willems-Kruize via willems@libau.nl. Of nieuwsgierig naar de presentatie? Klik dan hier.