1 april 2021

Op 11 mei: seminar natuurinclusief bouwen

Dinsdag 11 mei houdt Steunpunt Ruimtelijke Kwaliteit (STRK) van Libau een online seminar over natuurinclusief (bouwen). Speciaal voor ambtenaren van de Groninger gemeenten, maar vertegenwoordigers van de provincie Groningen en waterschappen die zich met het onderwerp bezighouden zijn ook van harte welkom!

Nationaal staat dit onderwerp volop in de belangstelling. Wij pakken het op om u te informeren en inspireren voor wat betreft de vertaling naar een gemeentelijke aanpak en wat daarvoor nodig is. Waar hebben we het over bij natuurinclusief bouwen, welke voorbeelden kennen we nu qua aanpak al in gemeenteland en wat zijn de ervaringen daarmee? Wij delen graag onze bevindingen met jullie in een online bijeenkomst van 9 tot 11 uur.

Klaas van Nierop, ecoloog bij de gemeente Groningen en Liesbeth Hunink Verwoerd, ecoloog van de gemeente Ede lichten dan toe welke aanpak zij voor het onderwerp hebben gekozen en wat hun ervaringen bij ruimtelijke opgaven zijn.

Interesse? Meld u dan z.s.m. aan via de mail: steunpunt@libau.nl

Voor dit seminar gebruiken wij Microsoft Teams. Na aanmelding ontvangt u enkele dagen voor 11 mei een link naar de bijeenkomst.

Meer info over het Steunpunt Ruimtelijke Kwaliteit vindt u hier.