29 juni 2017

Programma Herbestemming Cultureel Erfgoed subsidie tender 1 2017

Libau is kartrekker voor het Programma Herbestemming Cultureel Erfgoed. Vanuit dit programma kunnen initiatiefnemers subsidie verkrijgen voor het herbestemmen van monumenten in het aardbevingsgebied. De achterliggende gedachte hiervoor is dat monumenten mét een functie veel beter in de benen gehouden kunnen worden.

Er zijn twee soorten subsidies te verkrijgen:

  • Voor het ‘duwtje in de rug’ kunt u een adviessubsidie tot €5.000,- aanvragen (bijvoorbeeld voor het maken van een (schets)plan of het doen van een haalbaarheidsverkenning / marktonderzoek).
  • Daarnaast kunnen concrete herbestemmingen van monumentale panden in het aardbevingsgebied een subsidie aanvragen voor de planvorming en de uitvoering.

Voorwaarden zijn onder andere:

  • het pand is een rijksmonument of gemeentelijk monument;
  • het pand is een boerderij, borg, molen, kerk(toren), (voormalig) militair/maatschappelijk/industrieel gebouw, of onderdeel van een structuurversterkend ensemble in de (dorps)kern;
  • in ieder geval een deel van het pand wordt herbestemd tot publieke ruimte (openbaar toegankelijk);
  • er is groot draagvlak voor herbestemming van dit pand;
  • het pand is gelegen is in 1 van de negen aardbevingsgemeenten.

Eind vorige maand sloot de eerste tender 2017. Er zijn zeven aanvragen binnengekomen voor een herbestemmingssubsidie en twee aanvragen voor een adviessubsidie. Momenteel worden de aanvragen beoordeeld.Mocht u de deadline hebben gemist, maar wel een pand hebben dat voor subsidie in aanmerking komt, wees dan niet getreurd, er is nog een tweede tender in 2017. Deze sluit op 1 december. Bij vragen over de subsidieregeling, maar ook bij twijfel of uw pand of plan wel past binnen de subsidieregeling, neem contact op met ons loket Herbestemming via herbestemming@libau.nl. Meer informatie vindt u hier op onze website. U kunt natuurlijk ook bij ons terecht als u ideeën heeft voor herbestemming van panden buiten het aardbevingsgebied!

 

000232

Foto: Libau