28 mei 2019

Symposium ‘Toekomst Oldambtster boerderijen’

Op donderdag 23 mei heeft in de fraaie Boerderij Hermans Dijkstra te Midwolda het mini-symposium ‘Toekomst Oldambtster boerderijen’ plaatsgevonden. Het was de afsluiting van het onderzoek dat Libau heeft uitgevoerd onder eigenaren, streekbewoners en bezoekers in Finsterwolde en in Beerta, Nieuw-Beerta, Drieborg over welke waarde zij hechten aan de boerderijen, welke toekomst zij er het liefst voor zien, wat daarvoor volgens hen nodig is en hoe dat bereikt kan worden.

Op het mini-symposium waren meer dan 90 mensen aanwezig, waaronder: eigenaren, andere streekbewoners, wethouders, ambtenaren van gemeenten, provincie en rijk, vertegenwoordigers van diverse bij het onderwerp betrokken organisaties en deskundigen en medewerkers van Libau zelf.

Het was een vol programma. Voor de pauze hielden drie sprekers (Marian Lugtenberg; kadaster, Maarten Vieveen; Kenniscentrum Noorderruimte, Boelo ten Have; eigenaar van een Oldambtster boerderij) een inspirerend verhaal over de urgentie van het onderwerp: als er niets verandert zullen nog veel meer Oldambtster boerderijen leeg komen te staan zonder een nieuwe functie te krijgen en uiteindelijk vervallen en verloren gaan. Maar er werd ook aangegeven dat het belangrijke erfgoed zal verdwijnen als er geen oplossingen komen voor de verzakkingen en scheurvorming die ook in goed onderhouden panden optreden.

Na de pauze (waarin men een rondleiding door boerderij Hermans Dijkstra kon volgen) stonden de uitkomsten van het onderzoek ‘Toekomst Oldambtster boerderijen’ op het programma. Na een korte terugblik op het onderzoek en de presentatie van de resultaten vond er een dialoog plaats met de zaal. Na dit interessante en waardevolle gesprek werd het rapport gepresenteerd en de intentieverklaring ondertekend.

Wij kijken terug op een geslaagd symposium en zijn trots dat wij dit project hebben mogen uitvoeren.

Ondertekening van de intentieverklaring door vlnr: Monique Krauwer (projectmanager Aardbevingen en Erfgoed, RCE), Fleur Gräper – Van Koolwijk (Gedeputeerde, provincie Groningen) en Bard Boon (wethouder, gemeente Oldambt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interessante links en downloads:

 

Hieronder zijn het verslag van het symposium, de presentaties en enige aanvullende informatie te downloaden/bekijken.