23 november 2016

Tender subsidieregeling herbestemmen monumenten sluit op 1 december!

Het is bijna weer zover: dan sluit de volgende tender voor het programma herbestemmen cultureel erfgoed!
Alle initiatieven en plannen voor herbestemming van monumenten: meld u!

Er zijn twee soorten subsidies te verkrijgen:

  • Voor het ‘duwtje in de rug’ kunt u een adviessubsidie tot €5.000,- aanvragen (bijvoorbeeld voor het maken van een (schets)plan of het doen van een haalbaarheidsverkenning / marktonderzoek).
  • Daarnaast kunnen concrete herbestemmingen van monumentale panden in het aardbevingsgebied een subsidie aanvragen voor de planvorming en de uitvoering.

Voorwaarden zijn onder andere:

  • het pand is een rijksmonument of gemeentelijk monument;
  • het pand is een boerderij, borg, molen, kerk(toren), (voormalig) militair/maatschappelijk/industrieel gebouw, of onderdeel van een structuurversterkend ensemble in de (dorps)kern (zie foto van Stedum als voorbeeld);
  • in ieder geval een deel van het pand wordt herbestemd tot publieke ruimte (openbaar toegankelijk);
  • er is groot draagvlak voor herbestemming van dit pand;
  • het pand is gelegen is in 1 van de negen aardbevingsgemeenten.

Ook bij twijfel of uw pand of plan wel past binnen de subsidieregeling, neem contact op met ons loket Herbestemming via herbestemming@libau.nl.

Meer informatie vindt u hier op onze website.

 

actueel-libau-website-22112016