7 december 2015

Werkateliers Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief De Kompanjie

Libau werkt in opdracht van De Kompanjie aan een Ruimtelijke Ontwikkelingsperspectief voor de gemeenten Veendam en Pekela. Een ruimtelijk ontwikkelingsperspectief beschrijft de kwaliteiten van een gebied en koppelt hieraan regie-aanwijzingen over hoe met deze kwaliteiten om te gaan. Het ruimtelijk ontwikkelinsperspectief kan als onderlegger dienen voor gemeentelijk beleid, zoals bijvoorbeeld een structuurvisie of welstandsnota. Eerdere Ruimtelijke Ontwikkelingsperspectieven hebben wij ontwikkeld voor Oldambt (klik hier voor deel 1 en deel 2) en De Marne (opgewerkt tot structuurvisie; klik hier voor deel 1 en deel 2).

In een drietal werkateliers werken wij samen met een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van De Kompaniie, de provincie Groningen en een aantal gebiedsexperts. Op 14 oktober en 1 december zijn de eerste twee werkateliers over het landschap en de kernen van Veendam en Pekela in respectievelijk De Kainstobbe (Wildervanksterdallen) en De Binding (Oude Pekela) gehouden. In twee intensieve dagdelen hebben we met de werkgroep, ruimtelijke kwaliteiten benoemd en met elkaar regie-aanwijzingen geformuleerd. De resultaten verwerkt Libau in een concept eindrapport dat in een derde werkatelier begin 2016 aan de werkgroep zal worden gepresenteerd.

 

20151207_1 20151207_2