Libau
Hoge der A 5
9712 AC Groningen
Telefoon 050 312 65 45
E-mail info@libau.nl

Actueel

Kiekexcursie Holthe

Kiekexcursie Holthe | 21 maart 2019

Op 12 maart jongstleden vond de eerste Kiekexcursie plaats in ‘t Trefpunt in Holthe. Opening door Reina Mulderij (foto: Libau) De Kiekexcursies maken deel uit van het project Kiek oeze Streek dat plaats vindt in Beilervaart. In dit project maken bewoners ondersteund door Libau en Welzijnswerk Midden-Drenthe een belevingskaart. De Kiekexcursies zijn bedoeld om andere … Lees verder »

Minister stelt 7.6 miljoen beschikbaar voor monumenten in Groningen

Minister stelt 7.6 miljoen beschikbaar voor monumenten in Groningen | 18 maart 2019

Op 16 maart jl. zijn in Winsum de nieuwe onderhoudsregelingen (subsidies) voor rijksmonumenten in Groningen gelanceerd door minister Ingrid van Engelshoven en gedeputeerde Fleur Gräper. “Voor het onderhoud van rijksmonumenten in de provincie Groningen komt dit jaar 7.6 miljoen euro beschikbaar. Dat is ruim een miljoen meer dan afgelopen jaar.”  “Juist in dit gebied is … Lees verder »

Centrumontwikkeling Roden

Centrumontwikkeling Roden | 14 maart 2019

Libau ondersteunt de gemeente Noordenveld bij de totstandkoming van het “Kader voor het centrum van Roden”. De afgelopen periode zijn de kwaliteiten en knelpunten in beeld gebracht, kansen en bedreigingen geanalyseerd en het bestaande beleid en ontwikkelingen onder de loep genomen. Op 11 maart vond over het centrum een informele raadsbijeenkomst plaats. Martijn Oosterhuis van … Lees verder »

Groninger Gasberaad, waarbinnen Libau het erfgoedveld vertegenwoordigt, neemt deel aan het bestuur van Nationaal Programma Groningen

Groninger Gasberaad, waarbinnen Libau het erfgoedveld vertegenwoordigt, neemt deel aan het bestuur van Nationaal Programma Groningen | 7 maart 2019

Het Groninger Gasberaad gaat deelnemen aan het Algemeen en Dagelijks Bestuur van het Nationaal Programma Groningen (NPG). Juist omdat het beter kan. Het Gasberaad heeft haar positie in het Nationaal Programma zorgvuldig overwogen en andermaal besloten niet voor deze verantwoordelijkheid weg te willen lopen. Het Groninger Gasberaad hoopt een rol van betekenis te kunnen vervullen. … Lees verder »

Hanze special aardbevingen

Hanze special aardbevingen | 5 maart 2019

Net als vorig jaar was Libau weer aanwezig bij de Hanze Special Aardbevingen voor eerstejaars bouwkunde, ruimtelijke ontwikkeling en civiele techniek studenten. Een special waarin allerlei verschillende organisaties en instanties zich presenteren aan studenten en antwoorden geven op de vragen van studenten over taken, rollen en verantwoordelijkheden in het gaswinningsdossier. Ook dit jaar hadden de … Lees verder »