Libau Archeologie

De archeologen van Libau treden hoofdzakelijk op als beleidsadviseurs van de gemeenten, als waren zij een gemeentelijke archeologische dienst. Libau voert geen archeologisch veldwerk (booronderzoek, proefsleuvenonderzoek, archeologische begeleiding en opgravingen) uit. Hiervoor worden marktpartijen ingeschakeld. Burgers en instanties kunnen voor vragen over wet- en regelgeving en vragen over archeologisch onderzoek eveneens bij Libau terecht. Tevens kunnen zij, met instemming van de betreffende gemeente, bij Libau terecht voor het uitvoeren van archeologisch bureauonderzoek.

Daarnaast ondersteunt Libau Archeologie het Steunpunt Cultureel Erfgoed op het gebied van archeologie.