Raad van toezicht

De bestuursvorm van Stichting Libau Omgevingskwaliteit en Cultureel Erfgoed bestaat uit directeur-bestuurder Dorien Fröling met daarboven een raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit ten minste zes en maximaal acht personen waarvan de meerderheid bestaat uit gemeentelijke vertegenwoordigers terwijl de overige een discipline vertegenwoordigen die het taakveld van Libau betreffen.

Op dit moment bestaat de raad van toezicht uit de volgende personen:

  • dhr. S.B. Swierstra (voorzitter)
  • dhr. J. N. Dijck, accountant (penningmeester)
  • dhr. R. Hendriks, architect
  • dhr. H.J. Zwiep, wethouder gemeente Borger-Odoorn
    • dhr. A.H. Saman, clusterdirecteur ruimtelijke zaken gemeente Oldambt
    • dhr. J.W. Velema, burgemeester gemeente Westerwolde
    • mw. S. van der Meer, directeur Stichting het Drentse Landschap