Raad van toezicht

De bestuursvorm van Stichting Libau Omgevingskwaliteit en Cultureel Erfgoed bestaat uit een directeur-bestuurder met daarboven een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste zes en maximaal acht personen waarvan de meerderheid bestaat uit gemeentelijke vertegenwoordigers terwijl de overige een discipline vertegenwoordigen die het taakveld van Libau betreffen.

Op dit moment bestaat de Raad van Toezicht uit de volgende personen:

  • dhr. S.B. Swierstra, burgemeester gemeente Veendam (voorzitter)
  • dhr. J. N. Dijck ra, accountant (penningmeester)
  • dhr. T. Bouman, architect (secretaris)
  • dhr. drs. ir. K.F. Geijzendorffer, adviseur procesmanagement
  • dhr. H. Kosters, wethouder gemeente Noorderveld
    • dhr. A.H. Saman, clusterdirecteur ruimtelijke zaken gemeente Oldambt
    • vacature