Verantwoording WNT

Verantwoording Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Uit hoofde van de WNT moet de bezoldiging vanĀ  alle topfunctionarissen worden verantwoord, ook als de norm niet is overschreden. Er is een organisatorische en personele verbondenheid met de Stichting Monumentenwacht Groningen.

Hieronder vindt u de verantwoordingen over de afgelopen jaren:

Verantwoording WNT 2022

Verantwoording WNT 2021

Verantwoording WNT 2020

Verantwoording WNT 2019

Verantwoording WNT 2018