Libau
Hoge der A 5
9712 AC Groningen
Telefoon 050 312 65 45
E-mail info@libau.nl

Actueel

WERK& Ulrum

WERK& Ulrum | 18 januari 2016

Aan het einde van 2015 is Libau samen met DEEL& Ulrum, de Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Hanzehogeschool en Dearhunter begonnen met het project WERK& Ulrum. Dit project waarbij aan de hand van verhalen van dorpsbewoners bijzondere panden en plekken in Ulrum in beeld worden gebracht, slaat aan. Dorpsbewoners sturen verrassende verhalen in of vertellen … Lees verder »

Kerstreces

Kerstreces | 18 december 2015

Ook bij Libau staat de Kerstman alweer bijna op de stoep. Na een gezellige kerstborrel op 17 december zijn vandaag,18 december, de laatste collega’s nog aan het werk om het pakhuis klaar te maken voor de winterstop. Vanaf 4 januari zijn we weer terug van vakantie en gaan we ons weer vol goede moed bezig … Lees verder »

Werkateliers Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief De Kompanjie

Werkateliers Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief De Kompanjie | 7 december 2015

Libau werkt in opdracht van De Kompanjie aan een Ruimtelijke Ontwikkelingsperspectief voor de gemeenten Veendam en Pekela. Een ruimtelijk ontwikkelingsperspectief beschrijft de kwaliteiten van een gebied en koppelt hieraan regie-aanwijzingen over hoe met deze kwaliteiten om te gaan. Het ruimtelijk ontwikkelinsperspectief kan als onderlegger dienen voor gemeentelijk beleid, zoals bijvoorbeeld een structuurvisie of welstandsnota. Eerdere … Lees verder »

Bijeenkomst Groen Erfgoed Drenthe

Bijeenkomst Groen Erfgoed Drenthe | 7 december 2015

Op 3 december jongstleden vond de goed bezochte bijeenkomst Groen Erfgoed Drenthe plaats. Deze bijeenkomst was in opdracht van het Steunpunt Erfgoed Drenthe inhoudelijk voorbereid door Libau. De bijeenkomst vond plaats in de Havixhorst in De Schiphorst en richtte zich op overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en grondeigenaren. Doel van de bijeenkomst was om praktijkervaringen van … Lees verder »

Huisadviseurschap als verlengstuk van uw gemeentelijke organisatie

Huisadviseurschap als verlengstuk van uw gemeentelijke organisatie | 11 november 2015

Libau bundelt deskundigheid op de terreinen stedenbouw, landschap, architectuur en cultureel erfgoed. In het kader hiervan hebben wij een nieuwe folder uitgegeven over het door ons aangeboden huisadviseurschap.  Dit huisadviseurschap biedt gemeenten de kans om tegen een gereduceerd uurtarief de specialistische kennis van Libau in huis te halen. Naast specifieke projecten, kunnen gemeenten onze huisadviseurs ook … Lees verder »