Libau
Hoge der A 5
9712 AC Groningen
Telefoon 050 312 65 45
E-mail info@libau.nl

Actueel

De KAN-bepaling – Een handreiking | 25 juni 2013

De KAN-bepaling – Een handreiking voor gemeenten en welstandscommissies Ter ondersteuning van de dialoog over de inhoud en gevolgen van de invoering van de zgn. KAN-bepaling in de welstandswetgeving hebben de Federatie Welstand en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland een handreiking geschreven. Deze handreiking is hier te downloaden.

Festival van het Landschap Orvelte | 11 juni 2013

Festival van het Landschap Orvelte Medio vorig jaar is het Drents Plateau opgehouden te bestaan. Vanaf 1 juli 2012 zijn diverse activiteiten,¬†zoals de welstandsadvisering en het steunpunt cultureel erfgoed, overgenomen door stichting Libau, de onafhankelijke adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit in de provincies Groningen en Drenthe. Op het festival kunt u kennismaken met onze medewerkers op … Lees verder »

Persbericht Drents Plateau | 1 juli 2012

Persbericht Drents Plateau Het Drents Plateau, partner in erfgoed en ruimtelijke kwaliteit in Drenthe houdt binnenkort op te bestaan. Eind vorig jaar kwam het Drents Plateau in financiele problemen en werd surseance van betaling aangevraagd. Hoewel een faillissement is voorkomen, werd besloten om het Drents Plateau in 2012 op te heffen. De Vereniging van Drentse … Lees verder »

Waddenfondsproject ‘Boerderijen aan de Waddenkust’ toegekend | 17 december 2010

Waddenfondsproject ‘Boerderijen aan de Waddenkust’ toegekend Vandaag maakte minister Schulz van Haegen bekend om aan het project ‘Boerderijen aan de Waddenkust’ vanuit het Waddenfonds een bijdrage van 2,1 miljoen euro toe te kennen. De drie initiatiefnemers, Libau, LTO-Noord en Landschapsbeheer Groningen zijn blij met deze bijdrage. Het betekent een belangrijke stimulans voor de instandhouding van … Lees verder »

Vitaal Platteland | 1 december 2010

Vitaal Platteland Groningen is een agrarische provincie en heeft derhalve veel te maken met agrarische bebouwing. De laatste jaren is sprake van een forse schaalvergroting van deze stallen en schuren. Libau pleit er voor om deze schaalvergroting gepaard te doen gaan van nieuwe concepten. (Zie ook publicatie Vitaal Platteland, Vitale Architectuur). In nauwe samenwerking met … Lees verder »