Informatie voor aanvragers

Als je plannen hebt voor bouw- of verbouw zal je waarschijnlijk te maken krijgen met de gemeentelijke Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit (AvO). Deze commissie adviseert de gemeente bij besluitvorming over ingrepen in de fysieke leefomgeving, zoals nieuwbouw en verbouw. Goede omgevingskwaliteit is namelijk belangrijk voor de leefomgeving, naast veiligheid en gezondheid.

Het contact met de adviescommissie bestaat in grote lijnen uit drie stappen:

Vooroverleg
Met een plan voor bouw of verbouw ga je allereerst naar de gemeente. Zij kunnen je informeren over de vergunningprocedure. Ook kan je via omgevingsloketonline een vergunningcheck doen. Het is handig zo snel mogelijk in gesprek gaan met de gemeente, zodat je weet wat haalbaar is, welke kaders worden gesteld en wat je kan verwachten.

Wanneer een eerste schets op papier staat kan je, als vervolg op het eerdere gesprek, een vooroverleg aanvragen bij de gemeente. De gemeente zorgt er voor dat de adviseurs van de gemeentelijke adviescommissie worden betrokken. Deze adviseurs geven een eerste reactie op het schetsontwerp. Bij bouwplannen is dit advies van de rayonarchitect; als het om een monument, karakteristiek pand of beschermd gezicht gaat, is ook de monumentenadviseur betrokken. Op de pagina rayonindeling adviseurs vind je welke adviseurs betrokken zijn bij de verschillende gemeenten.

Indienen vergunningaanvraag
Na het vooroverleg kan je bij de gemeente een Omgevingsvergunning aanvragen, dit gaat via het omgevingsloketonline. Onderdeel van de vergunningaanvraag voor bouwplannen is een toets door de gemeentelijke Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit (AvO). Hierbij wordt gekeken of het bouwplan voldoet aan de kaders die door de gemeente zijn gesteld, zoals de welstandsnota of het beeldkwaliteitsplan. Als het een monument betreft, wordt gekeken wat de invloed van de plannen is op de cultuurhistorische waarden van het monument.

Beoordeling
Afhankelijk van de omvang, ambitie en het publieke belang wordt het plan “onder mandaat” (in naam van), in de kleinere, interne commissie of de de gehele Adviescommissie beoordeelt. Op de pagina commissievergaderingen kunt u hier meer overlezen.

De vergaderingen van de commissies zijn openbaar toegankelijk. Ambtenaren, aanvragers en ontwerpers worden zijn bij voorkeur aanwezig bij de behandeling.