Welstand stad

De stad Groningen heeft geen welstandscommissie, maar hanteert een welstandstoets. Deze toets wordt evenals de monumententoets in de stad Groningen uitgevoerd door de stadsbouwmeester en de monumentencommissie.

Meer informatie over de welstands- en monumententoets van de stad Groningen vindt u op de website van de gemeente Groningen.