Libau
Hoge der A 5
9712 AC Groningen
Telefoon 050 312 65 45
E-mail info@libau.nl

Actueel

Circulair depot voor Gronings cultuurhistorisch bouwmateriaal

Circulair depot voor Gronings cultuurhistorisch bouwmateriaal | 31 oktober 2022

In opdracht van de provincie Groningen heeft Libau de afgelopen maanden gewerkt aan een plan voor een circulair depot voor cultuurhistorisch bouwmateriaal in de provincie Groningen. Dit maakt onderdeel uit van één van de experimenten die werden uitgevoerd binnen de derde lijn van het Erfgoedprogramma: onderwijs, kennisdeling, innovatie en vakmanschap. Het doel is om cultuurhistorisch … Lees verder »

Uitbreiden archeologische kennis beleidsmedewerkers gemeenten

Uitbreiden archeologische kennis beleidsmedewerkers gemeenten | 11 oktober 2022

Vanuit Libau Steunpunt Cultureel Erfgoed Groningen hadden we op 4 oktober een kennisbijeenkomst over archeologie. Speciaal voor (beleids)medewerkers van de gemeenten in Groningen die zich vanuit hun werk bezighouden met of geïnteresseerd zijn in archeologie. We hebben diverse relevante onderwerpen en ontwikkelingen besproken. Aan bod kwam onder andere een recente casus in Holwierde waarbij onverwacht … Lees verder »

Terugblik excursie provinciaal bouwheerschap

Terugblik excursie provinciaal bouwheerschap | 7 oktober 2022

Een korte terugblik op de 18e excursie van het provinciaal bouwheerschap, georganiseerd door Atelier ruimtelijke kwaliteit en landschap van de provincie Groningen en Libau. Fijn dat alle gemeenten vertegenwoordigd waren, doel is immers inspiratie op te doen bij projecten die een goed voorbeeld kunnen zijn voor de eigen gemeentelijke praktijk en te leren van de … Lees verder »

Even voorstellen: Anniek Spoelstra

Even voorstellen: Anniek Spoelstra | 5 oktober 2022

Het Team Ruimtelijke Kwaliteit van Libau is uitgebreid met stagiaire Anniek Spoelstra. Ze stelt zichzelf kort voor: Mijn naam is Anniek Spoelstra en ik ben 20 jaar. Ik ben vierdejaars student Built Environment en studeer dit schooljaar af in de richting van Ruimtelijke Ontwikkeling aan de Hanzehogeschool Groningen. Deze afstudeerstage doe ik bij stichting Libau … Lees verder »

Bijeenkomst 6 oktober: Omgevingsvisies op waterbasis

Bijeenkomst 6 oktober: Omgevingsvisies op waterbasis | 3 oktober 2022

Op a.s. donderdag 6 oktober houdt het Steunpunt Ruimtelijke Kwaliteit Groningen weer een Ruimtemakersbijeenkomst, we zijn dan te gast bij Waterschap Noorderzijlvest. Deze bijeenkomst staat in het teken van water en bodem als sturende principes in de inrichting van onze ruimte en in de omgevingsvisies. Medewerkers van de Groninger gemeenten en waterschappen die zich bezighouden … Lees verder »