Libau
Hoge der A 5
9712 AC Groningen
Telefoon 050 312 65 45
E-mail info@libau.nl

Actueel

Krimp als Kans!

Krimp als Kans! | 13 februari 2017

Op 10 februari 2017 is in het dorpshuis in Uitwierde het, door Libau vervaardigde, Landschapsontwikkelingsperspectief Uitwierde-oost enthousiast ontvangen door dorpsbewoners, vertegenwoordigers van de provincie Groningen en de gemeente Delfzijl. Alle betrokkenen herkennen zich zeer in het perspectief en de gouden regels voor de verdere planvorming. Krimp is in het perspectief aangegrepen als kans om het … Lees verder »

Juffertoren Schildwolde

Juffertoren Schildwolde | 10 februari 2017

Op donderdag 9 februari 2017 heeft Libau samen met Nationaal Coördinator Groningen een cheque uitgereikt aan Stichting Juffertoren Schildwolde. De Stichting Juffertoren Schildwolde, een initiatief van dorpsbewoners, had bij het Programma Herbestemming Cultureel Erfgoed een aanvraag gedaan voor subsidie om de toren toegankelijk te maken voor publiek: het plaatsen van veilige trappen en het inrichten … Lees verder »

Petitie: Laat Groningen niet zakken!

Petitie: Laat Groningen niet zakken! | 8 februari 2017

7 februari was de derde fakkeloptocht tegen de gaswinning in Groningen. Tijdens deze zeer geslaagde manifestatie, waar duizenden mensen op af zijn gekomen, werd onder andere de petitie Laat Groningen niet zakken gepresenteerd. Libau onderschrijft deze petitie tegen de gaswinning in Groningen en roept u op de petitie te ondertekenen. Dit kunt u hier doen. … Lees verder »

Werkboek d’Olle Kern!

Werkboek d’Olle Kern! | 3 februari 2017

Samen met een enthousiaste groep Ulrumers is het ‘Werkboek d’ Olle kern’ gemaakt om de historische kern nog aantrekkelijker te maken om in te wonen en recreëren. Het werkboek bestaat uit tips voor pandeigenaren om hun pand op te knappen en uit handvatten om d’ Olle kern als geheel mooi en leefbaar te houden. De … Lees verder »

Nieuwe samenstelling commissies

Nieuwe samenstelling commissies | 2 februari 2017

Per 1 januari hebben de Welstandscommissie voor de 22 Groninger gemeenten en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie Drenthe een nieuwe samenstelling. Libau wil de afgetreden leden hartelijk bedanken voor de goede samenwerking en ziet uit naar de samenwerking met de nieuwe commissies. De nieuwe indeling van de commissies kunt u hier zien. De Monumentencommissie … Lees verder »