Libau
Hoge der A 5
9712 AC Groningen
Telefoon 050 312 65 45
E-mail info@libau.nl

Actueel

Structuurvisie De Marne in ontwikkeling | 17 juli 2013

Structuurvisie De Marne in ontwikkeling Samen met de gemeente De Marne, lokale deskundigen en de provincie Groningen heeft Libau in een drietal workshops in cafe Wongema te Hornhuizen het eerste deel van de nieuwe structuurvisie De Marne opgesteld. We zijn er trots op dat dit eerste deel van de structuurvisie op 2 juli jongstleden met … Lees verder »

Orvelte | 3 juli 2013

Ervaringen Festival van het Landschap Orvelte Zoals bekend is Libau actief betrokken bij de ruimtelijke kwaliteit in Groningen en Drenthe. In dit kader hebben wij op 30 juni jongstleden voor het eerst deel genomen aan het Festival van het Landschap in Orvelte dat is opgezet door Stichting Het Drentse Landschap. Wij vonden het hartverwarmend om … Lees verder »

De KAN-bepaling – Een handreiking | 25 juni 2013

De KAN-bepaling – Een handreiking voor gemeenten en welstandscommissies Ter ondersteuning van de dialoog over de inhoud en gevolgen van de invoering van de zgn. KAN-bepaling in de welstandswetgeving hebben de Federatie Welstand en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland een handreiking geschreven. Deze handreiking is hier te downloaden.

Festival van het Landschap Orvelte | 11 juni 2013

Festival van het Landschap Orvelte Medio vorig jaar is het Drents Plateau opgehouden te bestaan. Vanaf 1 juli 2012 zijn diverse activiteiten,¬†zoals de welstandsadvisering en het steunpunt cultureel erfgoed, overgenomen door stichting Libau, de onafhankelijke adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit in de provincies Groningen en Drenthe. Op het festival kunt u kennismaken met onze medewerkers op … Lees verder »

Persbericht Drents Plateau | 1 juli 2012

Persbericht Drents Plateau Het Drents Plateau, partner in erfgoed en ruimtelijke kwaliteit in Drenthe houdt binnenkort op te bestaan. Eind vorig jaar kwam het Drents Plateau in financiele problemen en werd surseance van betaling aangevraagd. Hoewel een faillissement is voorkomen, werd besloten om het Drents Plateau in 2012 op te heffen. De Vereniging van Drentse … Lees verder »