Maatwerkmethode

Als u uw agrarisch bedrijf uit wilt breiden en u hiervoor uw bouwblok moet vergroten, kan dit in de provincie Groningen in principe uitsluitend wanneer hiervoor de maatwerkmethode is toegepast. Doel van deze methode is om te komen tot een optimaal functionerend en goed in het landschap passend bedrijf. De maatwerkmethode verplicht u tot het opstellen van een erfinrichtingsplan en de uitvoering en het beheer daarvan.

Libau heeft kennis op het vlak van landschapsarchitectuur, architectuur, cultuurhistorie en archeologie en met deze kennis in de afgelopen jaren enkele honderden erfinrichtingsplannen ontworpen. Deze erfinrichtingsplannen houden rekening met uw programma van wensen en de karakteristieken van de bebouwing en het landschap op en rondom het erf. Ook worden uitgangspunten voor de vormgeving van de nieuwbouw benoemd waarmee uw architect een goed ontwerp kan maken. Indien u dit wenst, kunnen wij u ook ondersteunen bij de uitvoering en het beheer van het erfinrichtingsplan. Hiervoor werkt Libau samen met Landschapsbeheer Groningen. Stichting Landschapsbeheer Groningen heeft als uitvoeringsorganisatie voor herstel, behoud en ontwikkeling van het landschap ruime ervaring met de uitvoering en beheer van erfinrichtingsplannen. Met onze maatwerkmethode krijgt u snel een goed en haalbaar plan. De stappen die wij hierbij met u doorlopen, beschrijven we in onze folder.

Erfinrichtingsplannen kunnen in de meeste gevallen binnen één maand worden gemaakt. De uitvoering en het beheer van erfinrichtingsplannen gebeurt in onderling overleg. De aanplant van bomen en struiken vindt plaats in het plantseizoen tussen november en maart.

De voordelen op een rij

  • een op uw situatie toegesneden agrarische bedrijfsuitbreiding met ruimtelijke kwaliteit;
  • ontwerp en desgewenst uitvoering en beheer in één pakket aangeboden;
  • Libau heeft ruime ervaring met het doorlopen van de maatwerkmethode en het daarbij behorende welstandstraject;
  • Landschapsbeheer Groningen is deskundig op het gebied van de uitvoering en het beheer van erfinrichtingsplannen;
  • een gunstige prijs/kwaliteit verhouding;
  • een snel proces met een korte doorlooptijd;
  • soepele vergunningverlening door het stroomlijnen van procedures op het vlak van planologie, welstand, archeologie en/of monumenten;
  • goede contacten met gemeenten, omgevingsdienst en provincie.

Meer weten?
Als u ons wilt inschakelen voor de maatwerkmethode, neem dan contact op met uw gemeente. Wilt u nu alvast meer weten over het opstellen van een erfinrichtingsplan of de uitvoering en het beheer daarvan, dan kunt u contact opnemen met Tim Willems-Kruize, atelierleider Team Ruimtelijke Kwaliteit Libau of Bert Kruidhof, Landschapsbeheer Groningen via mail b.kruidhof@landschapsbeheergroningen.nl.