Gemeentelijk Huisadviseur

Het huisadviseurschap is de hoeksteen van Team Ruimtelijke Kwaliteit. Belangrijkste doel van het huisadviseurschap is dat gemeenten bij ruimtelijke kwaliteitsgerelateerde beleidsvragen op een laagdrempelige manier ondersteund worden. Door de inzet van kennis uit de Libau organisatie wordt de gemeente met denk- en daadkracht versterkt. Dit betekent dat, afhankelijk van de opgave, Libau kan meewerken aan strategiebepaling, beleidsontwikkeling, planontwikkeling, regievoering en bestuursadvisering over deze zaken. Van binnendorpse en binnenstedelijke plannen tot ontwikkelingen in het buitengebied. De huisadviseur helpt de gemeente met het aansturen, waardoor deze sterker in haar rol als opdrachtgever kan staan.

Wilt u meer weten over het huisadviseurschap, of wilt u een contract huisadviseurschap afsluiten voor uw gemeente? Neem dan contact met ons op!