Pilotprojecten

Een veranderende wereld vraagt om nieuwe samenwerkingsverbanden. Om deze mogelijk te maken is het van belang dat goede uitwisseling tussen de diverse kennisvelden in de ruimtelijke ordening plaatsvindt. Dit vergt nieuwe werkvormen waarin op basis van co-creatie partijen zoals gemeente, provincie, initiatiefnemers, bewoners en/of derden hun kennis kunnen inbrengen. Door pilots en voorbeeldprojecten te faciliteren, draagt Libau bij tot het samenbrengen van deze partijen en de totstandkoming van een gezamenlijk visie.

Een voorbeeld: Typisch Ulrum!

In de periode van januari tot en met juli 2016 is aan de hand van verhalen van kinderen, jongeren, ouders van gezinnen en actieve ouderen een aantal panden en plekken die typisch zijn voor Ulrum in beeld gebracht. De resultaten zijn gebundeld in het boekje typisch Ulrum! Dit boekje schetst de identiteit van het hedendaagse Ulrum en laat zien dat het dorp beschikt over vele kwaliteiten. Of zoals  één van de dorpsbewoners het krachtig samenvatte: “kijk eens wat een mooi dorp we hier eigenlijk hebben!”.

Wij hopen dat de verhalen uit typisch Ulrum! bijdragen aan de bewustwording dat het huidige Ulrum een dorp is dat de moeite waard is. Daarnaast is het boekje een uitnodiging aan alle dorpsbewoners om met initiatieven de beschreven dorpsidentiteit door te ontwikkelen en zo een nieuwe reeks verhalen aan Ulrum toe te voegen zodat het dorp mooi en leefbaar blijft.

Begin 2017 hebben wij deel 2 van typisch Ulrum! afgerond. In dit deel zoomden we in op de Oude kern en hebben we samen met een aantal enthousiaste dorpsbewoners en Specht Architecten twee werkboeken gemaakt met praktische tips om dit gebied nog aantrekkelijker te maken om te leven en recreëren.

Typisch Ulrum! is een onderdeel van het project WERK& Ulrum en is tot stand gekomen in een samenwerking van dorpsbewoners met professionals van Libau, Rijksuniversiteit Groningen, en de Hanzehogeschool. Het project is mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie, Provincie Groningen en de gemeente De Marne.

Hieronder kunt u de gemaakte producten inzien. Door op de afbeeldingen te klikken kunt u de betreffende bestanden downloaden. U vindt de downloads tevens op onze pagina publicaties.

typisch_ulrum Werkboek_dollekern_Kern Werkboek_dollekern_pand

 

20160913_DMA_WERKUlrum_boekjeA4_DEF_web

 

20170323_DMA_Ulrum_werboek-dOlle-kern_kern_DEF_web

 

20170323_DMA_Ulrum_werkboek-dOlle-kern_pand_DEF_web